About

Barın-KayaoğluBarın Kayaoğlu is an historian of international affairs and a freelance writer based in Washington, DC.

A native of Ankara, Turkey, Barın has more than ten years of professional experience in academia, public policy, and online media in the United States and the Middle East. Aside from his native Turkey, Barın has lived, worked, studied, or traveled in Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Kuwait, Iran, Iraq, Lebanon, Syria, and Uzbekistan and has contributed to discussions on U.S. foreign relations and Middle East affairs for the past two decades.

Apart from his blog, Barın has published over 100 articles for news outlets such as Turkish Weekly, Stratejik Gündem, Al-Monitor, The National Interest online, and Your Middle East on U.S. policy in the Middle East, the Arab uprisings, the wars in Iraq and Afghanistan, the Israeli-Palestinian conflict, domestic Turkish politics, Iran’s nuclear program, and energy geopolitics.

A graduate of Bilkent University with a B.A. and M.A. in political science, Barın recently finished his Ph.D. in history at the University of Virginia. His dissertation, titled “Loving and Hating America in Turkey and Iran: A Cold War Story of Alliance Politics and Authoritarian Modernization, 1945-1980,” clarifies the misconceptions about anti-U.S. sentiments in Turkey and Iran and, more broadly, investigates the proper relationship between free markets, political institutions, and socioeconomic development.

Through his work, Barın is dedicated to explaining global affairs to his fellow citizens of the world.

You can also follow him on Facebook (Barın Kayaoğlu) and Twitter (@barinkayaoglu).

//////

Uluslararası ilişkiler tarihçisi ve yazar Barın Kayaoğlu Washington, DC’de yaşamaktadır.

Ankara doğumlu olan Barın’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Ortadoğu’da akademide, düşünce kuruluşlarında ve internet medyasında 10 yılı aşkın iş tecrübesi vardır. Barın, Afganistan’da, Bosna-Hersek’te, Kıbrıs’ta, Kuveyt’te, İran’da, Irak’ta, Lübnan’da, Suriye’de ve Özbekistan’da yaşamış, çalışmış, okumuş veya seyahat etmiştir. Bu zaman zarfında Amerikan dış politikası ve Ortadoğu meseleleriyle ilgili tartışmaların bir parçası olmuştur.

Blogunda yazdığı yazılar dışında Arap dünyasında ayaklanmalar, ABD’nin Ortadoğu politikası, Irak ve Afganistan savaşları, İsrail-Filistin ihtilafı, Türkiye iç politikası, İran’ın nükleer programı, ve enerji jeopolitiği konularında Turkish Weekly, Stratejik Gündem, Al-Monitor, The National Interest online ve Your Middle East gibi haber sitelerinde 100’ü aşkın yazısı çıkmıştır.

Bilkent Üniversitesi’nde siyaset bilimi lisansı ve yüksek lisansı yapmış olan Barın, bu yakınlarda Virginia Üniversitesi’nde tarih doktorasını bitirmiştir. Doktora tezinin başlığı “Türkiye’de ve İran’da Amerika’yı Sevmek ve Nefret Etmek: İttifak Siyaseti ve Otoriter Modernleşme Üzerine Bir Soğuk Savaş Hikayesi, 1945-1980” olup, bir yandan Türkiye’de ve İran’da Amerikan karşıtlığıyla ilgili yanlış bilinenleri açıklığa kavuştururken bundan öte de serbest piyasalar, siyasi kurumlar, ve sosyo-ekonomik kalkınma arasındaki doğru ilişkinin niteliğini incelemektedir.

Barın, kendisini güncel olayları dünya insanları için çalışmaları aracılığıyla anlaşılabilir kılmaya adamıştır.

Kendisini Facebook’tan (Barın Kayaoğlu) ve Twitter’dan (@barinkayaoglu) da takip edebilirsiniz.

Print Friendly

Leave a Reply