About

Barın-Kayaoğlu

Dr. Barın Kayaoğlu is an assistant professor of history at the American University of Iraq, Sulaimani (AUIS), teaching a 4/4 course load that mostly focuses on civilization and international history. He is currently revising the manuscript for his first book, which is a study of U.S. relations with Turkey and Iran and anti-Americanism in the two countries from 1945 to the present.

Along with his teaching, research, and service duties at AUIS, Barın continues his work as an independent analyst and consultant, building on more than ten years of professional experience contributing to discussions on international political economy, U.S. foreign relations, and Middle Eastern affairs.

As a consultant, he conducts research and prepares detailed reports for clients on a broad range of topics. In the past, he has written on commercial and economic relations between the United States and Turkey, foreign investment in the Turkish energy and mining sectors, and the trajectory of Turkish foreign policy in the wake of the coup attempt of 15-16 July 2016.

Aside from his native Turkey and the United States, Barın has lived, worked, or studied in Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Kuwait, Iran, Iraq, Lebanon, Syria, and Uzbekistan.

A graduate of Bilkent University with a B.A. and M.A. in political science and an M.A. in history, Barın received an M.A. and Ph.D. in history from the University of Virginia.

You can also follow him on these accounts…
Barın Kayaoğlu’s social media activities :
Twitter | Facebook | Google Plus | Linkedin
His articles on Al-Monitor  | His articles on The National Interest

//////

Dr. Barın Kayaoğlu Irak Amerikan Üniversitesi-Süleymaniye’de (AUIS) yardımcı doçent ünvanıyla öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve medeniyet ve uluslararası tarih üzerine her dönem dört ders vermektedir. Halihazırda doktora tezine dayanan ve Amerika Birleşik Devletleri’nın 1945’ten günümüze kadar Türkiye ve İran’la ilişkilerini ve iki ülkede Amerikan karşıtlığını konu alan ilk kitabını yayına hazırlamaktadır.

AUIS’teki öğretim, araştırma ve diğer görevleri dışında Barın bağımsız analist ve danışman olarak 10 seneden fazla olan tecrübesiyle uluslararası ekonomi politik, ABD dış ilişkileri ve Ortadoğu meseleleri üzerine uluslararası medya kuruluşları için yazılar yazmaktadır.

Danışman olarak ise farklı müşteriler için araştırma yaparak detaylı raporlar hazırlamaktadır. Geçmişte ABD ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye enerji ve maden sektörüne yabancı yatırım ve 15-16 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk dış politikasının yönelimi konusunda çalışmalara imza atmıştır.

Ankara doğumlu olan Barın, Türkiye dışında ABD, Afganistan, Bosna-Hersek, Kıbrıs, Kuveyt, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Özbekistan’da yaşamış, çalışmış veya eğitim görmüştür.

Barın, Bilkent Üniversitesi’nden siyaset bilimi ve tarih alanlarında lisans ve yüksek lisans dereceleri almış, daha sonra da tarih doktorasını Virginia  Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Kendisini  aşağıdaki hesaplardan da takip edebilirsiniz.
Barın Kayaoğlu’nun sosyal medya faaliyetleri :
Twitter | Facebook | Google Plus | Linkedin
Al-Monitor’daki yazıları  | The National Interest’deki yazıları

Print Friendly, PDF & Email
Share

Leave a Reply